BẠC ĐẠN NU2314-E-TVP2 FAG

BẠC ĐẠN NU2314-E-TVP2 FAG

BẠC ĐẠN NU2314-E-TVP2 FAG

THÔNG TIN SẢN PHẨM NU2314-E-TVP2 FAG

 • Availability ( Tồn Kho) : 10 pcs at VB-60 Stock
 • Brand ( Nhãn Hiệu): FAG
 • Item Number ( Mã Hiệu): NU2314-E-TVP2-C3 FAG
 • Category Cylindrical Roller Bearing Single Row ( Bi đũa 1 dãy)

THÔNG TIN SẢN PHẨM NU2314-E-TVP2 FAG

 • Inner (d) mm 70 ( Đường kính trong)
 • Outer (D) mm 150 ( Đường kính ngoài)
 • Width (B) mm 51 ( Độ dây
 • Weight (kg) 4.06 (Trọng lượng)

Tổng Quan Vòng Bi NU2314-E-TVP2 FAG

 • Bore C – Cylindrical Bore
 • Seal: No Seal
 • Cage TypeP – Plastic Molded Cage
 • External ModificationNo External Modification
 • Radial Internal PlayC3 Internal Play (Higher than Cn)
 • PrecisionStandard Precision
 • Heat StabilizationNo Heat Stabilization – Temperatures up to 120 °C
BẠC ĐẠN NU2314-E-TVP2 FAG
BẠC ĐẠN NU2314-E-TVP2 FAG
BẠC ĐẠN VÒNG BI CÔNG NGHIỆP VB-60
BẠC ĐẠN VÒNG BI CÔNG NGHIỆP VB-60
BẠC ĐẠN VÒNG BI CÔNG NGHIỆP VB-60 NU2314-E-TVP2 FAG

Trả lời

Close Menu
×
×

Cart

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]