Selected:

Miniature & Small Bearing ( Vòng bi kích thước nhỏ)

Miniature & Small Bearing ( Vòng bi kích thước nhỏ)

Mô tả

Miniature & Small Bearing ( Vòng bi kích thước nhỏ)

THÔNG TIN DÃY SỐ CÁC SẢN PHẨM

BORE

(mm)

O.D.

(Mm)

OPEN BEARING SHIELDED BEARING SEALED BEARING
WIDTH

(mm)

 

REFERENCE

MORE INFO WIDTH

(mm)

 

REFERENCE

MORE INFO WIDTH

(mm)

 

REFERENCE

MORE INFO
1.5 4 1.2 681X INFO 2 681XZZ INFO
5 2 691X INFO 2.6 691XZZ INFO
6 2.5 601X INFO 3 601XZZ INFO
2 5 1.5 682 INFO 2.3 682ZZ INFO
5 2 MR52 INFO 2.5 MR52ZZ INFO
6 2.3 692 INFO 3 692ZZ INFO
6 2.3 692ZZW23 INFO
6 2.5 MR62 INFO 2.5 MR62ZZ INFO
7 2.5 MR72 INFO 3 MR72ZZ INFO
7 2.8 602 INFO 3.5 602ZZ INFO
2.5 6 1.8 682X INFO 2.6 682XZZ INFO
7 2.5 692X INFO 3.5 692XZZ INFO
8 2.8 602X INFO 4 602XZZ INFO
8 2.8 602XZZW28 INFO
3 6 2 MR63 INFO 2.5 MR63ZZ INFO
7 2 683 INFO 3 683ZZ INFO
8 2.5 MR83 INFO 3 MR83ZZ INFO
8 3 693 INFO 4 693ZZ INFO
9 2.5 MR93 INFO 4 MR93ZZ INFO
9 3 603 INFO 5 603ZZ INFO
10 4 623 INFO 4 623ZZ INFO 4 623-2RS INFO
13 5 633 INFO 5 633ZZ INFO 5 633-2RS INFO
3.5 9 4 684ZZB35 INFO
4 7 2 MR74 INFO 2.5 MR74ZZ INFO
8 2 MR84 INFO 3 MR84ZZ INFO 3 MR84-2RS INFO
9 2.5 684 INFO 4 684ZZ INFO 4 684-2RS INFO
9 3.5 684ZZW35 INFO
10 3 MR104 INFO 4 MR104ZZ INFO
11 4 694 INFO 4 694ZZ INFO 4 694-2RS INFO
12 4 604 INFO 4 604ZZ INFO 4 604-2RS INFO
13 5 624 INFO 5 624ZZ INFO 5 624-2RS INFO
16 5 634 INFO 5 634ZZ INFO 5 634-2RS INFO
5 8 2 MR85 INFO 2.5 MR85ZZ INFO 2.5 MR85-2RS INFO
9 2.5 MR95 INFO 3 MR95ZZ INFO 3 MR95-2RS INFO
10 3 MR105 INFO 4 MR105ZZ INFO 4 MR105-2RS INFO
11 4 MR115ZZ INFO 4 MR115-2RS INFO
11 3 685 INFO 5 685ZZ INFO 5 685-2RS INFO
13 4 695 INFO 4 695ZZ INFO 4 695-2RS INFO
13 5 695ZZW5 INFO
14 5 605 INFO 5 605ZZ INFO 5 605-2RS INFO
16 5 625 INFO 5 625ZZ INFO 5 625-2RS INFO
19 6 635 INFO 6 635ZZ INFO 6 635-2RS INFO
6 10 2.5 MR106 INFO 3 MR106ZZ INFO 3 MR106-2RS INFO
12 3 MR126 INFO 4 MR126ZZ INFO 4 MR126-2RS INFO
13 3.5 686 INFO 5 686ZZ INFO 5 686-2RS INFO
13 4.5 686ZZW45 INFO 4.5 686-2RSW45 INFO
15 5 696 INFO 5 696ZZ INFO 5 696-2RS INFO
16 5 696AZZ INFO 5 696A-2RS INFO
17 6 606 INFO 6 606ZZ INFO 6 606-2RS INFO
19 6 626 INFO 6 626ZZ INFO 6 626-2RS INFO
19 8 626ZZW8 INFO
19 5.15 626-2RSW515 INFO
22 7 636 INFO 7 636ZZ INFO 7 636-2RS INFO
7 11 2.5 MR117 INFO 3 MR117ZZ INFO
13 3 MR137 INFO 4 MR137ZZ INFO
14 3.5 687 INFO 5 687ZZ INFO 5 687-2RS INFO
14 4 687W4 INFO
17 5 697 INFO 5 697ZZ INFO 5 697-2RS INFO
19 6 607 INFO 6 607ZZ INFO 6 607-2RS INFO
22 7 627 INFO 7 627ZZ INFO 7 627-2RS INFO
26 9 637 INFO 9 637ZZ INFO 9 637-2RS INFO
8 12 2.5 MR128 INFO 3.5 MR128ZZ INFO 3.5 MR128-2RS INFO
14 3.5 MR148 INFO 4 MR148ZZ INFO 4 MR148-2RS INFO
16 4 688 INFO 5 688ZZ INFO 5 688-2RS INFO
16 4 688ZZW4 INFO 4 688-2RSW4 INFO
16 6 688ZZW6 INFO 6 688-2RSW6 INFO
19 6 698 INFO 6 698ZZ INFO 6 698-2RS INFO
22 7 608 INFO 7 608ZZ INFO 7 608-2RS INFO
22 6 608W6 INFO
22 10.3 608ZZW103 INFO 10.3 608-2RSW103 INFO
22 11 608-2RSW11 INFO
24 8 628 INFO 8 628ZZ INFO 8 628-2RS INFO
28 9 638 INFO 9 638ZZ INFO 9 638-2RS INFO
9 14 3 679 INFO 4.5 679ZZ INFO
17 4 689 INFO 5 689ZZ INFO 5 689-2RS INFO
17 6 689ZZW6 INFO 6 689-2RSW6 INFO
20 6 699 INFO 6 699ZZ INFO 6 699-2RS INFO
24 7 609 INFO 7 609ZZ INFO 7 609-2RS INFO
26 8 629 INFO 8 629ZZ INFO 8 629-2RS INFO
30 10 639 INFO 10 639ZZ INFO
1 3 1 SF681 INFO
4 1.6 SF691 INFO
1.5 4 1.2 SF681X INFO 2 SF681XZZ INFO
5 2 SF691X INFO 2.6 SF691XZZ INFO
6 2.5 SF601X INFO 3 SF601XZZ INFO
2 5 1.5 SF682 INFO 2.3 SF682ZZ INFO
5 2 SMF52 INFO 2.5 SMF52ZZ INFO
6 2.3 SF692 INFO 3 SF692ZZ INFO
6 2.3 SF692ZZW23 INFO
7 2.5 SMF72 INFO 3 SMF72ZZ INFO
7 2.8 SF602 INFO 3.5 SF602ZZ INFO
2.5 6 1.8 SF682X INFO 2.6 SF682XZZ INFO
7 2.5 SF692X INFO 3.5 SF692XZZ INFO
8 2.8 SF602X INFO 4 SF602XZZ INFO
3 6 2 SMF63 INFO 2.5 SMF63ZZ INFO
7 2 SF683 INFO 3 SF683ZZ INFO
8 2.5 SMF83 INFO 3 SMF83ZZ INFO
8 3 SF693 INFO 4 SF693ZZ INFO
9 2.5 SMF93 INFO 4 SMF93ZZ INFO
9 3 SF603 INFO 5 SF603ZZ INFO
10 4 SF623 INFO 4 SF623ZZ INFO 4 SF623-2RS INFO
4 7 2 SMF74 INFO 2.5 SMF74ZZ INFO
8 2 SMF84 INFO 3 SMF84ZZ INFO
9 2.5 SF684 INFO 4 SF684ZZ INFO 4 SF684-2RS INFO
9 3.5 SF684ZZW35 INFO
10 3 SMF104 INFO 4 SMF104ZZ INFO
11 4 SF694 INFO 4 SF694ZZ INFO 4 SF694-2RS INFO
12 4 SF604 INFO 4 SF604ZZ INFO 4 SF604-2RS INFO
13 5 SF624 INFO 5 SF624ZZ INFO 5 SF624-2RS INFO
16 5 SF634 INFO 5 SF634ZZ INFO 5 SF634-2RS INFO
5 8 2 SMF85 INFO 2.5 SMF85ZZ INFO
9 2.5 SMF95 INFO 3 SMF95ZZ INFO
10 3 SMF105 INFO 4 SMF105ZZ INFO 4
11 4 SMF115ZZ INFO 4
11 3 SF685 INFO 5 SF685ZZ INFO 5 SF685-2RS INFO
13 4 SF695 INFO 4 SF695ZZ INFO 4 SF695-2RS INFO
14 5 SF605 INFO 5 SF605ZZ INFO 5 SF605-2RS INFO
16 5 SF625 INFO 5 SF625ZZ INFO 5 SF625-2RS INFO
19 6 SF635 INFO 6 SF635ZZ INFO 6 SF635-2RS INFO
6 10 2.5 SMF106 INFO 3 SMF106ZZ INFO 3
12 3 SMF126 INFO 4 SMF126ZZ INFO 4
13 3.5 SF686 INFO 5 SF686ZZ INFO 5 SF686-2RS INFO
13 4.5 SF686ZZW45 INFO 4.5 SF686-2RSW45 INFO
15 5 SF696 INFO 5 SF696ZZ INFO 5 SF696-2RS INFO
17 6 SF606 INFO 6 SF606ZZ INFO 6 SF606-2RS INFO
19 6 SF626 INFO 6 SF626ZZ INFO 6 SF626-2RS INFO
7 11 2.5 SMF117 INFO 3 SMF117ZZ INFO
13 3 SMF137 INFO 4 SMF137ZZ INFO
14 3.5 SF687 INFO 5 SF687ZZ INFO 5 SF687-2RS INFO
17 5 SF697 INFO 5 SF697ZZ INFO 5 SF697-2RS INFO
19 6 SF607 INFO 6 SF607ZZ INFO 6 SF607-2RS INFO
22 7 SF627 INFO 7 SF627ZZ INFO 7 SF627-2RS INFO
8 12 2.5 SMF128 INFO 3.5 SMF128ZZ INFO
14 3.5 SMF148 INFO 4 SMF148ZZ INFO
16 4 SF688 INFO 5 SF688ZZ INFO 5 SF688-2RS INFO
16 6 SF688ZZW6 INFO 6 SF688-2RSW6 INFO
19 6 SF698 INFO 6 SF698ZZ INFO 6 SF698-2RS INFO
22 7 SF608 INFO 7 SF608ZZ INFO 7 SF608-2RS INFO
9 17 4 SF689 INFO 5 SF689ZZ INFO 5 SF689-2RS INFO
17 6 SF689ZZW6 INFO 6 SF689-2RSW6 INFO
20 6 SF699 INFO 6 SF699ZZ INFO 6 SF699-2RS INFO

 

CỬA HÀNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VB-60.
CHUYÊN : MUA BÁN THANH LÝ CÁC LOẠI VÒNG BI BẠC ĐẠN SKF, NSK, NTN, FAG, KOYO, ASAHI..
LIÊN HỆ : 0946.12.06.79 NGHIỆP
Location: Biên Hòa,Đồng Nai.
WWW.THIETBICONGNGHIEPVB60.COM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Miniature & Small Bearing ( Vòng bi kích thước nhỏ)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu
×
×

Cart

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]